Duyurular ( İhaleler )

15 Ocak 2019 / Ticaret Bakanlığının 02.01.2019 tarihli ve 76552293-724.01.01-E-00040332752 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Brçko Bölgesi Ticaret Odası tarafından 7- 9 Kasım 2019 tarihlerinde Bosna Hersek'te, 18. Uluslararası Ekonomi Fuarı "Brçko 2019" isimli bir fuarın düzenleneceği ve söz konusu fuara ülke temsilcilerinin davet edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerini ve http://www.brcko-pkomora.com adlı web sitesinde detaylı bilgileri yer alan fuar üyelerinize duyurulur.