Duyurular ( İhaleler )

16 Ocak 2019 / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 21.12.2018 tarih ve 88511911-000-E.240318 sayılı yazısı.

İlgi : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 21.12.2018 tarih ve 88511911-000-E.240318 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Sıfır Atık Projesinin başlatıldığı, Sıfır Atık Projesi kapsamında istatistiki veri oluşturmak, uygulamaları takip etmek, bilgi girişinde bulunmak, raporlama yapmak amacıyla Sıfır Atık Bilgi Sisteminin oluşturulduğu ve sıfır atık bilgi sistemine https://ecbs.cevre.gov.tr/ adresinden erişim sağlandığı Sıfır Atık Bilgi Sisteminin il müdürlükleri, kurum kuruluşlar, alış veriş merkezleri, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, turizm sektörü, sanayiciler gibi tüm hedef kitleler tarafından kullanılması, uygulamaların verimliliği ve istatistiki veri oluşturmak açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, Sıfır atık sistemini kuran kurum, kuruluşlar, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, turizm sektörü, belediyeler ve sanayiciler gibi tüm hedef kitleler tarafından E-devlet şifreleriyle https://ecbs.cevre.gov.tr/ adresinden Sıfır Atık Bilgi Sistemine erişilmesi ve kurumlarına ait veri girişlerinin 28.02.2019 tarihine kadar tamamlanması istenilmektedir.