Duyurular ( İhaleler )

22 Ocak 2019 / Yeniden Düzenlenen "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 10.01.2019 tarihli ve 66745475-145.07-E.7265 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25/12/2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı Olur ile yürürlüğe konulduğu, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacının hasıl olduğu ve 9/1/2018 tarihli ve 66745475-145.07=6267 sayılı sayılı Olur ile "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, yeniden düzenlenen söz konusu Usul ve Esaslar yazımız ekinde yer almaktadır.

Ek: http://www.ctso.org.tr/files/Usul%20ve%20esaslar.pdf