Duyurular ( İhaleler )

29 Ocak 2019 / Süre Uzatım İşlemleri Hk

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan intikal eden; 09.01.2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunuşuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerini içeren 17.01.2019 tarih ve 36612508-482.01.02-E.132625 sayılı yazı aşağıda yer almaktadır.