Duyurular ( İhaleler )

22 Şubat 2019 / Çad'da Yatırım İmkanları

İlgi:    Tarım ve Orman Bakanlığının 15.02.2019 tarihli ve 40317327-724.01.01-E.513298 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Encemine Büyükelçiliğimizin Çad Ekonomi ve Planlama Bakanı Sayın Issa Doubragne ile bir görüşme gerçekleştirdiği, adı geçen Bakan tarafından ülkemizde ciddi miktarda susam ithal edildiğinin belirtildiği, Çinlilerin kendilerine başvurarak toplu olarak 1 milyon ton susam satın almak istedikleri ve bu susamın hemen hemen hiç işlenmeden ihraç edileceği, esasça KOBİ'ler aracılığıyla susam, Arap zamkı ve yer fıstığı gibi tarım ürünlerini işleyerek ihraç etmek istedikleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye'den susama ve Arap zamkının en azından birinci safha işlenmesine yönelik olarak kendilerine örnek tesisler kuracak yatırımcılar önerilmesinden ve bu yatırımcılarla çalışılmasından memnuniyet duyulacağı belirtilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletilmek üzere söz konusu yatırtma ilgi duyan firmaların TOBB ile (e-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletişim kurması gerekmektedir.