Duyurular ( İhaleler )

08 Mart 2019 / İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

İlgi: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.02.2019 tarihli ve E-00042016972 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazıda, ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi (İİKS)" programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile firmalara tekil bir numara verileceği kaydedilmektedir.

Bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmekte olup, uygulamanın başlamasını takiben İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği ifade edilerek anılan tarihe kadar yabancı firmaların İİKS programına kaydolması gerektiği vurgulanmıştır.


Genelge