Duyurular ( İhaleler )

21 Mart 2019 / "Yurt Dışı İş Gezisi Desteği"

Bildiği üzere KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı çerçevesinde, oda ve borsalar tarafından düzenlenen KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri ile ilgili başvuru süreci, 24.09.2018 tarihinden itibaren TOBB koordinasyonunda yürütülmektedir.

Bu sürecin başlangıcından itibaren TOBB’a yapılan başvurular ve yurt dışı iş gezisi düzenlenmesine ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde, destek mevzuatının karmaşık olduğu, bu karmaşıklığın ise başvuruları etkilediği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda yurt dışı iş gezisi destek başvurularını kolaylaştırmak ve mevzuatta ifade edilen hususları daha anlaşılır kılmak için ekte yer alan "5 Adımda KOBİ'lere Yönelik KOSGEB Destekli Yurt Dışı Fuar Gezisi Düzenleyin" afişi hazırlanarak ekte gönderilmektedir.

Konuya ilişkin olarak hazırlanan "Yurt Dışı İş Gezisi Desteği"

 https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/YurtdisiIsGezisiDestegi.php sayfasını inceleyebilirsiniz.

"5 Adımda KOBİ'lere Yönelik KOSGEB Destekli Yurt Dışı Fuar Gezisi Düzenleyin" afişi

http://kobi.org.tr/images/ydig/bilgi/5_adimda_yurt_disi_fuar_v1.pdf