Duyurular ( İhaleler )

24 Nisan 2019 / Büyükbaş Hayvan Deri Satış İhalesi hk.

Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü, kombinasında 01.05.2019 tarihinden itibaren yapılacak  büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan deri(kelle derisi dahil) satışının yapılması planlamaktadır. Bu nedenle Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2019 aylarını kapsayan 4 aylık dönemde üretieek olan büyükbaş deriler için 25.04.2019 günü saat 10.00'dan 26.04.2019 saat 16.00'a kadar ön teklif toplanacaktır.

- Sırttan düşme büyük hayvan derileri (kelle derisi dahil) 29.04.2019 saat 10.00'da.

İhaleye katılmak isteyen firmaların 24.04.2019  saat 16.00'a kadar ihaleye katılmak için gerekli belgeleri Ticaret ve Pazarlama Daire Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmek üzere , Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü'ne kayıt çin teslim edilmesi gerekmektedir.

Yozgat Kombinası Müdürlüğü Deri İhalesi Geçici Teminat Bedeli : 70.000 TL