Duyurular ( Toplantılar )

14 Haziran 2019 / U-ETDS ve Sayısal Bilgilendirme Toplantısı

İlgi: KDGM’nün 08.04.2019 tarih ve 27671623-215-E.27634 sayılı yazısı.

1- Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince, adlarına yetki belgesi düzenlenmiş firmaların faaliyetlerine ilişkin bilgileri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca oluşturulan, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim sistemine (U-ETDS), elektronik olarak göndermeleri zorunlu bulunmakta olup, söz konusu yükümlülüğün C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş taşımacılar için 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağı,

2-  Yetki belgesi sahiplerinin, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için, sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermelerinin zorunlu olduğu, söz konusu zorunluluğun, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ile bildirilmiştir.

Bu kapsamda, U-ETDS ve sayısal takografa ilişkin sistemlerin ve sistemlere nasıl veri gönderileceğinin görsel olarak gösterilmesi, mağduriyet yaşamamaları için yükümlülükler konusunda taşımacı ve şoförlerin bilgilendirilmesi amacıyla 20 Haziran 2019 Perşembe günü aşağıda belirtilen yer ve saatte Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu organizasyonunda bir toplantı yapılması planlanmıştır. Toplantıda bilgilendirme. Karayolu Düzenleme Genel Müdürünün de katılımıyla görevli Daire Başkanı ve ilgili personel tarafından yapılacaktır.