Hizmetlerimiz / HİZMET BEDELLERİ

 
 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

/ HİZMET BEDELLERİ
AİDAT VE HİZMET ÜCRETLERİNİ GÖSTERİR TARİFELER

2018 YILINDA ODA ÜYELERİNDEN ALINACAK AİDAT VE ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

5174 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tanzim edilen dereceler karşılığı alınacak ücret tarifesidir.

 

DERECELER

 

KAYIT ÜCRETİ

   

YILLIK AİDAT

MUNZAM AİDAT

BİRİNCİ

622

622

 

İKİNCİ

556

556

Munzam Aidat

ÜÇÜNCÜ

488

488

Yıllık  Aidat Tavanın

DÖRDÜNCÜ

456

456

20 katını geçemez

BEŞİNCİ

398

398

(888,75*20=17.775,00)

ALTINCI

334

334

 

YEDİNCİ

278

278

 

SEKİZİNCİ

266 266 BRÜT ASG. ÜCR.%10-%15

 

 

2018 YILINDA VERİLEN HİZMETLER İLE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER KARŞILIĞINDA ALINACAK ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

 

5174 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tanzim edilen hizmetler karşılığı alınacak ücret tarifesidir. 

 

 

HİZMETLER

ÜCRETLER

DÜŞÜNCELER

1-FATURA SURETLERİNİN ONAYI

Fatura mik.%o5 uygulanır en az

65 en çok 616

heyet raporu bulunan hariç

2-RAYİÇ FİYATLARIN ONAYI

65

 

3-TİCARİ VE SINAİ EŞYA

NUMUNELERİNİN VASIFLARININ ONAYI

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

Mal bed.%05 uygulanır en az     

65 en çok 616

115

 

4-BİLİRKİŞİ VE EKSPER RAPORLARI İLE KAPASİTE RAPORLARI

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

616

 

115

Nispi işler %05

Tavanı

Geçemez

5-KEFALETNAME TAAH. YAZILI İMZA SAHİP. ODA.SİC.DUR.GÖS. ONAY VE ŞERHLER

65

İflas konkordato

6-SINAİ VE TİCARİ MAHİYETTE BELGELER

65

Örf Adet ve Teamül

Tek Yetkili Olduğuna Dair

7-TİCARİ KEFALET ONAYLARI

 

65

 

8-TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ

 

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

530

 

115

 

9-KALİTE,YETERLİK VE NUMUNE BELG.

 

65

 

10-YERLİ MALI BELGELERİ

EKSPER ÜCRETİ

 

130

115

 

11- TÜRK MALI BELGESİ 

 250  

 

12-DİJİTAL EHLİYET HİZMET BEDELİ

 

 13

 

 

13-KAYITLI ÜYE.TATBİK İMZALARININ ONAYI

 

 30

Kap.Rap. ve İmalatçı Belg., Yerli Malı Belgesi Suretleri

14-KAYIT,SİCİL SURET., TİC. SİC. GAZETESİ VE ÜYE KİMLİKLERİ

 13

Ortaklık teyit belgesi

ticari İkametgah belg.,yurtdışı çıkış belgesi, duvar levhası

15-TİCARİ İTİBAR ŞAH. MAHİYETİ. OLMAMAK ÜZERE ÜYE.GİZLİ OLMAYAN SİC.HAK.YAZILI-SÖZLÜ SORU.CEVAPLAR

 13

 

Üye Listesi ve  

Fotokopi Bedeli

sy.başı. 0,50 Krş.

16-2918 SY.KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 22. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGESİ

200

155

115

iş mak.tescil ücreti

iş mak.tescil üc.bel.bedeli

eksper ücreti

17-TIR KARNELERİ, ATA, A.TR VE EUR.1 DOLAŞIM BEL., MENŞE ŞAH.VE EAN -UCC ÇİZGİ KOD İŞLEMLERİ, MAL VE HİZM.ULUSLARARASI TİC.BEYANNAME, VESİKA VE BENZERİ BELG.

2 Atr Satış

3 Atr Onay

2 Eur1, FormA, Menşe Satış

3Eur1,FormA, Menşe Onay

Atr

Eur1, FormA, Menşe

18-MÜCBİR SEBEP BELGELERİ

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

616

115

Fiili Tüketim Belgesi

19-TİCARET SİCİLİ HİZMETLERİ (TASFİYE VE KAPANIŞ HARİÇ)-TESCİLE KONU OLANLAR ŞİRKET KURULUŞ HİZMET BEDELİ

210

195

 

20- ŞAHIS KURULUŞ HİZMET BEDELİ

55

 

21- TİCARİ VE SINAİ MAHİYET. DİĞ. HER HÜRLÜ BELGE VE BİLGİ İLE HİZMET

40

 

22- K TÜRÜ BELGESİ ODA PAYI TAŞIT EKLEME

40 (20 TL BİRLİK PAYI )

9 ( 9 TL BİRLİK PAYI )

 

23-SİGORTA ACEN.UYGUNLUK BEL.HİZM.ÜC.

SİGORTA ACEN.UYGUNLUK BEL.FİZİKİ ŞARTLAR

75

90