/ Sempozyum Bilgi

Sempozyum Bilgi

 

 
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstatistikleri
Prev Next

Sempozyum Programı

19 NİSAN 2014 CUMARTESİ GÜNÜ PROGRAMI

9.30 - AÇILIŞ

9.30  - 10.15- PROTOKOL KONUŞMALARI

10.15 - 11.15- I. OTURUM : KÜLTÜR TURİZMİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ÜNAL (Hitit Üni., Fen – Edebiyat Fak.)

                               Doç. Dr. Andreas Schachner (Boğazkale Kazı Başkanı)

                                Doç. Dr. Atilla ENGİN (Cumhuriyet Üni. Edebiyat Fak.)

11.15 -  11.30 – ÇAY VE KAHVE ARASI

11.30 -  12.30 – 2. OTURUM: SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şiir YILMAZ (Gazi Üni, İİBF)

                                Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR (Hacettepe Üni. Edebiyat Fak.)

                             Doç Dr. Merih TAŞKAYA (Akdeniz Üni, İletişim Fak.)

12.30-13.30 - YEMEK ARASI

13.30 – 14.30 - 3. OTURUM: DOĞA TURİZMİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Menderes SUİÇMEZ (Hitit Üni. Fen – Edebiyat Fak.)

                               Doç. Dr. Nazmiye ERDOĞAN (Başkent Üni. Sosyal Bilgiler Y.O)

                             Öğr. Gör. Yılmaz SEVGÜL (Akdeniz Üni. Spor MYO)

14.30 – 15.30 - 4. OTURUM : ALTERNATİF TURİZİM OLANAKLARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sezer KORKMAZ  (Gazi Üni., Turizm Fak.)

                              Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ (Atılım Üni. İşletme Fak. Turizm ve Otel İşl.)

                              Yrd. Doç. Dr. Ebru BOYACIOĞLU (Trakya Üni. İİBF)

15.30-15.45- KAHVE ARASI

15.45- 17.15- AÇIK OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülen ELMAS ARSLAN (Hitit Üni. İİBF)
                             Doç. Dr. Andreas Schacner (Boğazkale Kazı Başkanı)
                             Prof. Dr. Sezer KORKMAZ  (Gazi Üni., Turizm Fak.)
                             Prof. Dr. Şiir YILMAZ (Gazi Üni., İİBF)
                              Dr. Önder İPEK (Çorum Müzesi Müdürü)
                             Prof. Dr. Yaşar Erkan ERSOY ( Hitit Üni. Arkeoloji Bölüm Başkanı)

17.30- KOKTEYL