Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yazılı belgelerin güvenli elektronik imza ile verilmesi hk - ( 15 Haziran 2020)

Sayın Üyemiz,

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden aşağıda yazılı belgelerin güvenli elektronik imza ileverilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup 10.06.2020 tarihinde ÇorumTicaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde  devreye alınmıştır. Belge talepleri, iş günlerinde ve çalışma saatleri içerisindegerçekleştirilecektir.

Tescil taleplerininoluşturulması gibi belge taleplerinin de MERSİS üzerinden oluşturulmasıgerekmektedir.

Üyelerimiz bu sayede aşağıdayazılı belgeleri kuruma gelmeden 7/24 başvuru yapılabilecek olup. Belgelermesai saatleri içerisinde elektronik imza ile onaylanacaktır.

Sistem Üzerinden Alınacak Belge İsimleri :

1-      TicaretSicil Tasdiknamesi

2-      MerkezNakli Belgesi (TSY md.111)

3-      ŞubeAçılış Belgesi (TSY md.120)

4-      İflasve Konkordato Belgesi

 

Yapılacak İşlemler Sırası

1-      EDevlet Yönetimi ile MERSİS Hesabına giriş yapılacak

2-      MERSİSgirişinden sonra belge başvurularından istenilen belge talebi girilecek

3-     Belge başvurusundan sonra ödeme yap butonundan kredi kartı ile harç ödemesindensonra, aynı ekrandan sonra E imzalı belge çıktısını alabilirsiniz.

 Diğer Haberler