Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e- belge) Uygulamasına Geçiş hk - ( 05 Ağustos 2020)

İlgi: TOBB'den alınan 23.07.2020 tarih ve 6434 sayılı yazı.
 
İlgi kayıtlı yazıda, Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Sanayi Sicil Belge Sisteminde yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir. İlgi yazının bir örneği ektedir.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler