Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

ONLİNE EXPORT AKADEMİ - ( 24 Eylül 2021)

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyianlatabilmek, onların bu desteklerimizden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat desteklerianlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerimizin rekabet avantajı sağlayabileceklerisektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payıartırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat DaireBaşkanlığı" oluşturulmuştur. Böylelikle kadın ve genç girişimcilerimize daha hızlı ve etkin hizmetverilmesi hedeflenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen bu çalışmalar kapsamında, ihracat potansiyeli taşıyan kadın vegenç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla,UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. (UPS) ile işbirliği içinde "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimciİhracatçı Yetiştirme Programı" oluşturulmuştur. Öte yandan, Covid-19 virüsünün mevcut durumu da gözönüne alınarak söz konusu Program 2020 yılı Nisan ayında elektronik ortama taşınmıştır.

Bu kapsamda, bir sonraki Export Akademi Programı Türkiye çapında tüm KOBİ'lerimize yönelikolarak 30 Eylül 2021 tarihinde saat 09:30'da gerçekleştirilecektir. Bir örneği ekte yer alan programdahilinde Zoom Programı üzerinden gerçekleştirilecek "Online Export Akademi Programı"nahttps://ups.zoom.us/webinar/register/WN_KGHPv-YjRiqlEZyKPo-eWQ linki aracılığıyla kayıtolunabilecektir. Toplantıya ilişkin gerekli bilgiler kayıt aşamasının ardından katılımcılara iletilecek olup,kullanılacak programa ilişkin Zoom Meeting Kurulum ve Kullanım Kılavuzu da ilişiktegönderilmektedir.Bu doğrultuda Genel Seketerliğinizce, söz konusu Programa ilişkin olarak başta kadın ve gençgirişimciler olmak üzere ülkemizdeki KOBİ'lerin bilgilendirilmesini sağlamak üzere toplantıyakatılmaları konusunda 81 ilimizdeki ticaret ve sanayi odaları ile iletişime geçilmesine ihtiyaçduyulmaktadır.


Diğer Haberler