Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

TİCARET MÜŞAVİRLERİ İLE ELEKTRONİK SOHBETLER - KARADAĞ - ( 01 Kasım 2021)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 27.10.2021 tarihli ve E-16217094-743.02.01.01-00068573489sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 2 Kasım 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Karadağ'da görev yapmakta olanTicaret Müşavirimiz ile bu ülkelerle iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbettoplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.Toplantıya ilişkin detayların yer aldığı doküman ekte sunulmaktadır.


Diğer Haberler