Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ HAKKINDA - ( 25 Kasım 2021)

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yakın geçmişte TIR Sözleşmesini uygulamaya başladığı, bu sayede TIRKarnesi kapsamında BAE hareket ve varışlı taşımalar yapılması imkânı sağlandığı ve BAE'den Türkiye'yeTIR Karnesi kapsamında ilk taşımanın gerçekleştirildiği Birliğimizce duyurulmuş idi.

Bu ay içerisinde söz konusu taşımayı yapan araca dönüş yükü yüklenerek, ülkemizden (İstanbul çıkışlı olarak)BAE'ye TIR Karnesi kapsamında yapılan ilk ihraç ürünü taşıma işlemi de gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Zaman ve maliyet açısından da büyük faydalar sağlanmış olup, Marmara bölgesinden Basra Körfezi'neortalama 20 ila 26 gün süren denizyolu seferlerine kıyasen 7 günlük sürede intikal edilmiştir. Böylece dünyagenelinde yaşanan konteyner kısıtlılığı nedeniyle bütün paydaşların maruz kaldığı maliyet artışı ve eşyatesliminde gecikme gibi sorunlardan kaçınılması ve ciddi oranda tasarruf edilmesi imkânı da doğabilecektir.

BAE ile karşılıklı ticaretimizin son 5 yılda ortalama 9.500.000.000 ABD Doları düzeyinde bir hacme sahipolduğu da düşünüldüğünde, söz konusu gelişmenin ithalat ve ihracat işlemlerinde intermodal taşımacılığıngelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 


Diğer Haberler