Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli - ( 05 Ocak 2022)

TOBB’dan alınan yazıda, dünya ticaretinin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şekillenmekte olduğu hatırlatılmaktadır. Sınırda karbon vergisi düzenlemesi de öngören Mutabakat, başta enerji sektörü olmak üzere pek çok sektörü derinden etkileyeceği belirtilmektedir. Diğer yandan bahse konu doküman çerçevesinde; binalar, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi pek çok alanda sürdürülebilir politikalar oluşturulması ve yeni teşvik düzenlemeleri getirilmesi planlandığı belirtilmektedir. TOBB’un, yeşil mutabakat sürecini yakından takip etmekte ve sektörel görüşlerin kamu ile paylaşılması, sanayinin bilgilendirilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerle sürece katkı sağlamakta olduğu belirtilmektedir. Yeşil dönüşümle birlikte, enerji verimliliğine yönelik çalışmaların daha fazla önem kazandığı bu dönemde TOBB’un Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olduğu belirtilmektedir. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nda özel sektörü temsilen yer alan TOBB tarafından Enerji Verimliliği Haftasında "TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli" düzenleneceği belirtilmektedir. 13 Ocak 2022 tarihinde saat 11.00’da Enerji Verimliliği Finansmanı ve Sanayide Enerji Verimliliği başlıklarında 2 oturum olarak (online) düzenlenecek etkinliğin bağlantı linki ve etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Seminere katılım adresi: https://tobborg.zoom.us/j/95924550912?pwd=N0p3OU9MdHcvbGZydmh0b2liRkcyQT09 Şifre: 245645


Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler