Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Ürdün Sanayi Rehberi - ( 25 Mart 2022)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 23.03.2022 tarihli ve 73125491 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bir örneği ekte yer alan Nota'ya atfen;Amman Sanayi Odası'nın, Ürdün'ün sanayi ürünlerini tanıtmak ve ilgili üreticilere ulaşım kolaylığı sağlamakamacıyla Arapça ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırladığı Ürdün Sanayi Rehberine, Amman SanayiOdası'nın (https://aci.org.jo/) web sayfasında bulunan sanayi rehberi sekmesi üzerinden ulaşılabileceğibildirilmektedir.


Diğer Haberler