Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Fas Yatırım Arazisi Temin Portalı Hakkında - ( 27 Mayıs 2022)

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının iletmiş olduğu Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla; Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yatırımcılar için sanayi arazilerine yönelik yeni bir internet portalının hizmete açıldığı belirtilmektedir. Bahse konu portal yatırımcılara sanayi arazileri hakkında geniş bir veri tabanı sağlayarak bilgiye erişim açısından ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla açılmış olup, yatırımcılar Fas genelinde hangi endüstriyel arazinin mevcut olduğu, ihtiyaçlarına en uygun endüstriyel arazi ve fiyatına ilişkin bilgiye ulaşabilmektedir.

Söz konusu portalda arazi aramasının çeşitli kriterlere göre yapılabildiği, yatırımcının en uygun arazi teklifini tespit ettikten sonra ilgili kurumla irtibata geçebileceği hususlarına yer verildiği belirtilmektedir. Söz konusu portalahttps://industrial-estate.gov.ma/ adresinden ulaşılabilmektedir.


Diğer Haberler