Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Rusya Federasyonu TIR Kuyruklarının Azaltılması - ( 14 Haziran 2022)

Birliğimizce üst düzeyde girişim ve çözüm talep edilen Rusya Federasyonu - Gürcistan Verhniy Lars sınırnoktasında oluşan kuyruklar için yapılan girişimlere ilişkin; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet TicaretiGenel Müdürlüğünden alınan yazıda Rusya Federasyonun Federal Gümrük Servisitarafından Moskova Büyükelçiliği nezdinde Gümrük Müşavirliğimize iletilen bir yazıda özetle, yaşananyoğun kuyrukların sebeplerinden birisi olarak AEB Gümrük Kodunun 11 inci maddesinde yer alan önbildirimlerin zamanında sunulamadığı işaret edilmiştir. Ön bildirimlerin taşıyıcının temsilcisi tarafından varışanında kontrol noktasına ibraz edilebileceği, ön bildirimin bulunmamasının uzun süreli beklemelerin anasebebi olabileceği belirtilmektedir.

Aynı yazıda, söz konusu elektronik ön bildirimler yapılırken ve beyannameye ekli belgeler 

  • Taşıyıcı tarafından sağlanan ön bildirim veya transit beyannamelerinin elektronik kopyalarındagönderici/alıcı/ taşıyıcı (yasal adres) gibi gerekli bilgilerinin eksik olduğu,
  • Elektronik belgedeki verilerle kağıt üzerinde sunulan belgelerin birbiriyle örtüşmediği (bilgilerin genelveya yaklaşık ifade edildiği), Yasal tam adres bilgilerinin eksik olduğu, sadece ülke ve şehir bilgilerinin yer aldığı,
  • Sevkiyatın 10 veya daha fazla kalemden oluşması durumunda, tek tek kalemlere ilişkin ağırlık vemaliyet bilgilerine ilişkin bilgilerin yer almadığı,
  • Taşıma evraklarında AEB Gümrük Kodu ile uyumlu GTİP kodlarının yer almadığı, birden fazla kalemmal olması durumunda tek GTİP kodu belirtilebildiği,
  • Ticari belgelerde tek parti sevkiyatlarda çeşitli para birimi kodlarının bulunduğu,
  • Gümrük işlemi esnasında sıklıkla fatura ve çeki listelerinin kopyasının bulunduğu,
  • Taşıma evrakı (CMR) doldurulurken, ekli belgeler hakkındaki bilgilerin 5 nolu hanede belirtilmediği,
  • Türkçe belgelerin Rusça çevirilerinin hiç olmadığı yada yanlış olduğu,
  • Teminat durumunda bazı vakalarda, varış gümrük idaresi bilgilerinin, taşıma evrakındaki bilgilerleuyuşmadığının bildirildiği ifade edilmiştir.


Diğer Haberler