Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

2023 YILI İMALAT SANAYİİNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAK FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI İLANI H.K - ( 26 Ocak 2023)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve  KOSGEB işbirliği ile TR83 Bölgesinde (Samsun-Çorum Tokat-Amasya) imalat sanayinde öne çıkan sektörlerin katma değerli üretim, uluslararasılaşma, genç istihdamı ve yeşil dönüşüm odağında rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik,  toplam proje bütçesi , 50.000.000 (Ellimilyon) TL olan ve  proje başına 500.000 TL-2.500.000 TL mali destek sunacak TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin başvurabileceği  2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı  yayınlanmıştır. İlgili program ve detaylarına https://oka.ka.gov.tr/duyuru/2023-yili-imalat-sanayiinde-rekabetciligin-gelistirilmesi-ortak-finansman-destek-programi-ilan-edildi linkinden ulaşabilirsiniz.

2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı ve Başvuru Rehberi ekte sunulmuştur.


Başvuru Rehberi


Dosyayı indirmek için tıklayınız.


2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı

Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler