Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Üyelik Avantajları

- Banka kaynaklarından Odamız üyelerinin daha fazla yararlandırılması amacıyla indirimli faiz olanakları
- Üye kartı sahipleri, Otel, Restoran ve Sağlık Kuruluşları nın indirimlerinden yararlanırlar.
- İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
- Oda yayınlarımızdan faydalanma,
- Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan haberdar olma
- İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
- İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge v.b. suret onayları,
- Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
- Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
- Odanın Yurt Dışı Fuar organizasyonlarından yararlanma,
- Ticari Vize işlemleri için belge verme
- İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
- Rayiç fiyatları hakkında bilgi alma,
- Onayı istenen faturaların raice uygun olup olmadığının doğrulanması,
- İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
- K Belgesi hizmetlerinden üyelerimizin faydalandırılması,
- Sigorta acenteliği uygunluk belgesinin verilmesi,
- Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
- Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, imza onay belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
- Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
- Ustalık, kalfalık, çıraklık v.b. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
- Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
- Odamıza ait duvar levhası verilmesi,
- Online borç sorgulama
- Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
- Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
- Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
- Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
- İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
- Konferans salonumuzun tahsis edilmesi,
- Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması