Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Durum Değişiklikleri

5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereği Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.

Değişiklikler:
Sermaye Artırımı
Unvan Değişikliği
İştigal Konusuna İlave
Adres Değişikliği
Hisse Devri
Yetki Süre Uzatımı
Genel Kurul İlanları
Terkinler
Acentelik İlanı ve Feshi
Tasfiye İlanlar