Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Mevzuat

Kanun ve Yönetmelikler
TOBB Kanunu
ISO 9001
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Kamu İhale Kanunu
Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik
Oda Muamelat Yönetmeliği
Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik