Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Avrupa İşletmeler Ağı Batı Karadeniz İş & İnovasyon Ağı Projesi

Avrupa İşletmeler Ağı Nedir :
Avrupa Komisyonu, KOBİ’lere daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla 2008 yılı itibariyle önceki yıllarda KOBİ’lere iş desteği sağlayan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC) faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Avrupa işletmeler Ağı’nı devreye sokmuştur. Öncelikli amacı KOBİ’lere kendi yenilikçi potansiyellerini geliştirmelerinde yardımcı olmak ve Avrupa Komisyonu politikaları hakkındaki farkındalıklarını artırmak olan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Girişimcilere öneri alabilecekleri ve kolayca ulaşabilir geniş iş desteği hizmetinden faydalanabilecekleri tek duraklı bir hizmet sunmaktadır. Bu sayede firmalar hem Avrupa Birliği ve uluslar arası ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabileceklerdir.

Ağ, işletmelere özellikle diğer ülkelerde iş ortağı aramalarında yardımcı olmakta, şirketin ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla yerinde ziyaretler düzenlemekte, finansmana erişimine yardımcı olmakta ve iş konusunda geniş çapta öneriler sunmaktadır. Ağ veritabanı ise farklı iletişim noktalarının birbiriyle sürekli iletişim halinde olmasını ve ortaklık öneri ve taleplerinin bir havuzda toplanmasını sağlamaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı 50’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir
Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği’nin 28 üye ülkesi, aday ülkeler Türkiye,  Makedonya ile diğer ülkeler Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Şili, Çin, Mısır, Hindistan, İzlanda, İsrail, Japonya, Meksika, Moldova, Fas, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İsviçre, Tunus, Ukrayna, ABD, Brezilya ve Kanada olmak üzere toplam 54 ülkede, 600’e yakın ortak kuruluş ve 5000’e yakın deneyimli uzmanıyla KOBİ’lere hizmet vermektedir.

WB-BIN KONSORSİYUMU
Avrupa İşletmeler Ağının Türkiye’de bulunan 11 konsorsiyumundan biri olan Batı Karadeniz İş ve İnovasyon Ağı Konsorsiyumu, WB-BIN’in (West Black Sea Business and Innovation Network)  ortağı Çorum Ticaret ve Sanayi Odasıdır.  WB-BIN Konsorsiyumu, bölgede 9 ilde faaliyet göstermektedir. Bunlar; Sinop, Çorum, Düzce, Kastamonu, Bolu, Karabük, Çankırı, Bartın ve Zonguldak’tır.

WB-BIN Konsorsiyumu diğer ortaklar:
KOSGEB Sinop Müdürlüğü (Koordinatör)
DÜSİMER (Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi)’dir.

2015 yılı Ocak ayından itibaren bölgede faaliyetlerine başlayan WB-BIN Konsorsiyumu iletişim noktalarına başvuran KOBİ’ler, ağa bağlı 54 ülkeden 600’e yakın merkeze ulaşmış olur. Böylece, KOBİ’ler tek bir telefon veya e-posta ile istedikleri ülkeyle veya konuyla ilgili 5000’den fazla uzmanın danışmanlığında, Avrupa Birliği yabancı ortak arayışları, yeni pazarlara giriş, yeni teknoloji arayışları ve teknoloji işbirlikleri, sektörlerindeki inovasyon olanakları konusundaki hizmetlere ulaşmış olacaklardır.