Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Ücret Tarifeleri

2024 YILINDA ODA ÜYELERİNDEN ALINACAK AİDAT VE ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

5174 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince (kayıt ücreti ile yıllık aidat, aylık asgarî ücretin brüt tutarının (20.002,50) yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tanzim edilen dereceler karşılığı alınacak ücret tarifesidir.  

DERECELER

(357,75-1788,75)

KAYIT ÜCRETİ

YILLIK AİDAT

SERMAYE ARALIĞI         TL.

MUNZAM AİDAT

BİRİNCİ

3600,00

3600,00

2.000.000-………..

İKİNCİ

3400,00

3400,00

1.500.000-1.999.999

Munzam Aidat

ÜÇÜNCÜ

  3200,00

  3200,00

1.000.000-1.499.999

Asgari Ücretin bürüt tutarının

DÖRDÜNCÜ

  3000,00

  3000,00

800.000-999.999

10 katını geçemez

BEŞİNCİ

  2800,00

  2800,00

500.000-799.999

(20002,50*10 = 200.025,00)

ALTINCI

  2600,00

  2600,00

50.000-499.999

YEDİNCİ

  2400,00

  2400,00

0-49.999

SEKİZİNCİ-SERMAYE ŞİRKETLERİ KAYDİYE

  2200,00

  2200,00

BÜRÜT ASG.ÜCR %10-%15 (2000,25-3000,38)

1- İşbu tarife 01/01/2024 – 31/12/2024 tarihleri arası uygulanacaktır.

2- 2023 yılı sonu itibari ile TÜFE’deki artış %64.77 göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.

3- 04/12/2023 tarihli 62 top.no, 9 md. Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden tespit edilerek, Oda Meclisi’nin 25/12/2023 tarih ve 14 top.no, 3 md. toplantısı ile uygun görülmüştür.

2024 YILINDA VERİLEN HİZMETLER İLE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER KARŞILIĞINDA ALINACAK ÜCRETLERİ GÖSTERİR TARİFELER

HİZMETLER

ÜCRETLER

DÜŞÜNCELER

1-FATURA RAYİÇLERİNİN ONAYI

Fatura mik.%o5 uygulanır 

en az 500,00 - ençok 3000,00

2-FATURA SURETLERİNİN ONAYI

500,00   

3-TİCARİ VE SINAİ EŞYA 

NUMUNELERİNİN VASIFLARININ ONAYI

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

Mal bed.%05 uygulanır 

en az 500,00 - ençok 3000,00

500,00

4-BİLİRKİŞİ VE EKSPER RAPORLARI İLE KAPASİTE RAPORLARI (kap.rap.değişiklikleri)

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

3000,00

500,00

TOBB onay ücretleri-TOBB tarafından belirlenen azami fiyat uygulanır.

5-KEFALETNAME TAAH. YAZILI İMZA SAHİP. ODA.SİC.DUR.GÖS. ONAY VE ŞERHLER

350,00

İflas konkordato

6-SINAİ VE TİCARİ MAHİYETTE BELGELER

350,00

Örf Adet ve Teamül

Tek Yetkili Olduğuna Dair 

7-TİCARİ KEFALET ONAYLARI

350,00

8-TAHSİS VE SARFİYAT BELGELERİ

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

3000,00

500,00

Fiili tüketim belgesi

9-KALİTE,YETERLİK VE NUMUNE BELG.

350,00

10-YERLİ MALI BELGELERİ

     EKSPER ÜCRETİ

650,00

500,00 

TOBB onay ücretleri-TOBB tarafından belirlenen azami fiyat uygulanır.

11-TÜRK MALI BELGESİ

TOBB onay ücretleri-TOBB tarafından belirlenen azami fiyat uygulanır.

12- DİJİTAL EHLİYET HİZMET BEDELİ

50,00

13-KAYITLI ÜYE.TATBİK İMZALARININ ONAYI

150,00

Kap.Rap.ve İmalatçı Belg, Yerli Malı Belgesi Suretleri

14-KAYIT, SİCİL SURET, FAALİYET, TİC.SİC.GAZETESİ VE ÜYE KİMLİKLERİ

50,00

Ortaklık teyit belg.ticari İkametgah belg, yurtdışı çıkış belg.duvar levhası

15-TİCARİ İTİBAR ŞAH. MAHİYETİ. OLMAMAK ÜZERE ÜYE.GİZLİ OLMAYAN SİC.HAK.YAZILI-SÖZLÜ SORU.CEVAPLAR

65,00

Üye Listesi ve  

Fotokopi Bedeli

sy.başı. 0,50 Krş.

16-2918 SY. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 22. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGESİ

740,00

1600,00500,00

iş mak.tescil belgesi ücreti

iş mak. tescil ücreti hiz.bed.(TOBB belirlenen azami fiyat uygulanır)

eksper ücret

17-TIR KARNELERİ, ATA, A.TR VE EUR.1 DOLAŞIM BEL., MENŞE ŞAH.VE EAN -UCC ÇİZGİ KOD İŞLEM, MAL VE HİZM. ULUS. TİC.BEY.,VESİKA VE BENZ.BELG.

10,00 Atr,Eur1, FormA, Menşe Satış

10,00 Atr, Eur1,FormA, Menşe Onay

Atr Eur1, FormA, Menşe

-TOBB tarafından belirlenen azami fiyat tarifesi uygulanır.

18-MÜCBİR SEBEP BELGELERİ

EKSPER ÜCRETİ(MAKTU İŞLER İÇİN)

3000,00

500,00

Ekspertiz Raporları

19-TİCARET SİCİLİ HİZMETLERİ (TASFİYE VE KAPANIŞ HARİÇ TESCİLE KONU OLAN DAHİL)

-İMZA BEYANNAMESİ HİZMET BEDELİ

-KURULUŞ ANASÖZ. VE DEFTER TASDİKİ HİZMET BEDELİ 500 syf.

(+HER 100 SAYFA İÇİN)

-KOOP.YETKİ KARARI TASDİK HİZMET BED.

-ŞAHIŞ KURULUŞ İMZA BEYANI BEDELİ

-YAPISAL DEĞİŞİKLİK HİZMET BEDELİ (NEVİ,BİRLEŞME,BÖLÜNME

950,00


500,00

1500,00


100,00

500,00

500,00

2000,00

Asgari Ücretin %15’inden fazla olamaz.(Şirket kuruluş sözleşmesinin tic.sic.müd. imzalanması hk. Tebliğ)

20-TİCARİ VE SINAİ MAHİYET. DİĞ. HER TÜRLÜ BELGE VE BİLGİ. İLE HİZMET.

200,00

Sanayici Belgesi, 

İmalatçı Belgesi

İhale Durum Belgesi

Meslekten Men Edilmediği

Tarife Tasdik Ücreti (AFT)

21-K TÜRÜ YETKİ BELG.DÜZENLE-YENİLEME  

    ARAÇ EKLEME     

Yeni Belge 317,00

Taşıt Ekleme 63,00

TOBB tarafından belirlenen azami fiyat uygulanır.

22-SİGORTA ACEN. UYGUN. BEL. HİZM. ÜC. SİGORTA ACEN.UYGUN.BEL. FİZİKİ ŞARTLAR

TOBB tarafından belirlenen azami fiyat uygulanır.

1- İşbu tarife 01/01/2024 – 31/12/2024 tarihleri arası uygulanacaktır.

2-04/12/2023 tarihli 62 top.no, 9 md. Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden tespit edilerek, Oda Meclisi’nin 25/12/2023 tarih ve 14 top.no, 3 md. toplantısı ile uygun görülmüştür.