Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Kalite Politikası

Kalite Politikamız,

Ülkemizin ve ilimizin Sanayi ve Ticaret alanına

Katkıda Bulunmak Amacıyla Faaliyet Gösteren Odamız,

Üyelerin ve Hizmet Alanların, Beklenti ve İhtiyaçlarını

Yasal Şartlar Çerçevesinde Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamak,

Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı ve Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde

Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmektir.