Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Çorum TSO Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - ( 06 Kasım 2023)

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanımız ÇetinBaşaranhıncal başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıylagerçekleştirildi.

 

Başaranhıncal, “Makroekonomik istikrarıngüçlendirilmesine yönelik öncelikli hedefin, enflasyonu orta vadede kalıcışekilde tek haneli rakamlara düşürmek ve fiyat istikrarını pekiştirmek olduğunubelirtti.

 

Dünyadaki başlıca bilim, teknoloji,üretim, ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden biri olarak insanlığa katkısunan, milli değerlerini koruyarak bölgesinin ve dünyanın barış, huzur verefahı için küresel gelişmelere yön veren etkili, güçlü, müreffeh birTürkiye'ye için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz.

 

Günümüzde bilim ve teknolojiye bağlıolarak oluşan yenilik, ekonomik büyümenin itici gücü olarak büyüme modellerindeve uygulamaya yönelik çalışmalarda daha fazla ele alınan bir konu olmuştur.Yenilikçi ekonomik büyümeye işgücü, sermaye ve toplam faktör verimliliğiyönünden katkıda bulunur. Toplam faktör verimliliğinin artması büyümenin önemlibir göstergesidir.

 

Yenilikçi fikirler aynı zamanda ülkeninrekabet gücünü artırır. Bunun anlamı, memleketimizin ve ülkemizin diğerülkelere karşı daha güçlü bir yapıya sahip olmasıdır. Herkesin arzusu ve isteğidaha iyi şartlarda yaşamak, yaşadığı toplumun gelişmesidir.

 

Bu süreçte en önemli güç ve ilhamkaynağını, milletimizin müreffeh, onurlu, hür ve bağımsız bir şekilde yaşatmasevdasıdır. Kadirşinas memleketimizin insanının ve milletimizin her birferdinin bugününü huzurla yaşamasını, aydınlık yarınlara umut ve güvenlebakmasını temin edilecek bir yapı oluşturulması gerekmektedir. Köklüdemokrasisiyle hukukun üstünlüğünü ve siyasi istikrarı teminat altına almış,sosyal adaleti güçlendiren, küresel barışın, istikrarın ve adaletinsağlanmasında etkin bir güç haline gelmiş müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızadevam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

 

Haftalık Olağan toplantıda gündemmaddelerinin yer aldığı gerçekleştirilen faaliyetler, planlanan faaliyetlerin görüşülmesininve karara bağlanmasının ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.
Diğer Haberler