Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması - ( 12 Haziran 2024)

Ticaret Bakanlığından iletilen yazıda, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik dahilinde ilanın yayımlamadan önce ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğinin doğrulanması gerekmekte olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu yetki doğrulama sürecine ilişkin Ticaret Bakanlığınca taşınmaz malikinin tespitine yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülerek sürece yönelik sistem geliştirmeleri ve entegrasyonlar tamamlanmış; anılan çalışmalar neticesinde Ticaret Bakanlığı birimleri ile E-Devlet Kapısı Entegrasyon Birimince gerçekleştirilen teknik çalışmaların ise sonuna gelindiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda, e-Devlette bir yetkilendirme ekranı oluşturulmuş olup, bu ekranda;- Malikin gerçek kişi olması halinde kendisine, tüzel kişi olması halinde ise yetkili temsilcisi olduğu tüzelkişiye ait taşınmazların listelenmesi,- Malikin/yetkili temsilcinin ilana konu etmek istediği taşınmazı seçebilmesi,- Taşınmazın seçilmesi sonrası Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) kayıtlarına istinaden -yetki süresi belirlenerek- ilanı verecek (yetkilendirilmek istenen) yetki belgeli emlak işletmesinin seçilmesi, işlemleri sonrası yetkilendirme işlemi gerçekleştirilebilecektir.2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla devreye alınması hedeflenen uygulama kapsamında, sadece yetki belgeli emlak işletmelerinin yetkilendirilmesi planlanmakta olup uygulamanın devreye alınması durumunda yetki belgesiz emlak işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır. Bu itibarla, halihazırda yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, hem EİDS yetki doğrulaması uygulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken herhangi bir sorun yaşamamaları hem de idari yaptırıma maruz kalmamalarını teminen ivedilikle yetki belgesi almaları azami önem taşımaktadır.


Diğer Haberler