Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Yetki Belgesi İşlemleri - ( 06 Mayıs 2020)

İlgi: 15.04.2020 tarihli,3748 sayılı ve "Koronavirüs önlemleri" konulu yazı.

İlgili yazı ile Koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak; KTY'nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması hususunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görüldüğü bildirilmiştir.
Konu hakkında anılan Bakanlıktan alınan 17.04.2020 tarihli yazıda; Bakanlıkotomasyon kayıtlarının incelendiği;yapılan inceleme neticesinde; KTY'nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince U-Net Otomasyon Sisteminde iptal kaydı oluşturulmuş olan yetki belgeleri için otomasyon sistemindeki mevcut iptal kayıtlarının kaldırıldığı, yine anılan yetki belgeleri için asgari kapasite kaybına ilişkin sağlanmayan gün sayısının ise ilgi talimat çerçevesinde 01.03.2020 tarihi esas alınmak suretiyle Bakanlık U-Net Otomasyon sisteminde güncellendiği belirtilmiştir.
Bakanlık tarafından yayımlanan listeye https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/DuyuruDetay/ulastirma-ve-altyapi-bakanligindan-koronavirüs-onlemleri/505 adresinden ulaşılabilmektedir.


Diğer Haberler