Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde e-devlet hizm. hk. - ( 27 Temmuz 2020)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 17.07.2020 tarih ve 34221550-250-6237 sayılı yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Gelen Müdürlüğünden alınan 13.07.2020 tarih ve 37095 sayılı yazı ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde sunulan birçok hizmetin e-devlet kapısına aktarılarak vatandaşların/firmaların kullanımına açıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Bakanlıklarınca fiziki ortamda sunulan ve e-Devlet kapısına aktarılması mümkün olan tüm hizmetlerin elektronik olarak sunulması amacıyla, aşağıda belirtilen hizmetlerin e-Devlet kapısından sunulmaya başlandığı bildirilmektedir. ·   
- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY / ÜDY)  -  Muvafakat İşlemleri (Gerçek Kişi) ·       
- Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi) ·       
- Yetki Belgesi Şube İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi) ·       
- Acentelik Muvafakat İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi) ·         
- Yetki Belgesi Acentelik İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi) ·         
- Acente Listesi Sorgulama / Düzenleme (Gerçek/Tüzel Kişi)


Diğer Haberler