Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Destek Yönetim Sistemi - ( 08 Eylül 2020)

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye ve Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’ne iletilen yazıda,
Dahilde İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmiştir.
 
Yazıda, geçiş sürecinde firmaların mağdur olmamasını teminen mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin düzenleyen mer’i mevzuatın yürürlüğe girmesi ile vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin fiziksel ortamda da devam ettirilmesi uygulamasının 01/09/2020 tarihine kadara uzatıldığının daha önce bildirildiği ifade edilmekle birlikte, bu defa;
 
1. Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin ilgili hükmü uyarınca, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/09/2020(bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılması,
 
2. Ticaret Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihli onayı ile 31.12.2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi, resim, harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30/09/2020(bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi,
 
3. 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği’nin ilgili hükmü uyarınca, 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine iş ve işlemlerin, 30/09/2020(bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da devam ettirilmesi,
 
hususların kararlaştırıldığı bildirilmiştir.


Diğer Haberler