Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal Call) hk - ( 08 Eylül 2020)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 02.09.2020 tarih 7479 sayılı gelen yazıda;

Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde dünya kamuoyu ile paylaşılan "Avrupa Yeşil Mutabakatı" ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşünü öngören yeni bir strateji ortaya konmuştur. Bahse konu stratejiyle belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve bu alanda yapılacak Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına destek olmak amacıyla,Avrupa Komisyonu tarafından Eylül 2020'de Ufuk 2020 Programı kapsamında, "Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının (European Green Deal Call)  açılması beklenmektedir. 

Bu çerçevede, 1 milyar avro bütçeli yeni çağrı bünyesinde, Avrua'nın iklim ve çerçeve ile ilgili zorluklarının üstesinden gelmek üzere 11 öncelikli alan altında 20 konu başlığı belirlenmiştir. Söz konusu çağrılara, araştırma kuruluşları, üniversiteler, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve yerel yönetimler, sosyal girişimciler ve gerçek kişiler başvuruda bulunabilecektir. Söz konusu çağrılar kapsamında desteklenecek alanlara ve çağrı koşullarına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme dokümanı Ek'te yer almaktadır. 

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının Bakanlık tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumlarına https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesilmuatabakat-cagrisi-cevrimici-bilgi-gunu-gerceklesti adresinden erişim sağlanabilmektedir. 


Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler