Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Helal Belgelendirme Destekleri Hk. - ( 28 Eylül 2020)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 12.09.2020 tarihli ''Helal Belgelendirme Destekleri'' konulu yazıda;
Kamu kurumu olan Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin akredite edilmiş ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurt dışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta olduğu ve bu belgelendirme faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı ''Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'' kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanabildiği bildirilmiştir. 


Diğer Haberler