Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Motorlu Kara Taşıtı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hk. Genelge - ( 13 Ekim 2020)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 08.10.2020 tarih 8721 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize 70897689-439.99 sayılı üst yazı ile intikal eden; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından yapılan taşıt satışlarını konu edinen 24.09.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Genelge ek'te bulunmakta olup, konuya ilişkin söz konusu alanda faaliyet gösteren Üyelerimize duyurulur.


Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler