Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

SGK İl Müdürü Ömer Tök, Yönetim Kurulu Başkanımızı ziyaret etti.. - ( 14 Ekim 2020)

GK İl Müdürü Ömer Tök, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, anayasal bir hak olan sosyal güvenlik kavramının öneminden bahsederek kayıtdışı istihdamın, toplumsal ve ekonomik değerleri üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu, sosyal güvenlik sisteminin ise sigortalı çalışanlara birçok fayda sağladığını ifade ederek elde edilen faydalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İl Müdürü Tök, sigortalı çalışan kişi ve aile bireylerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabildiğini,

sigortalı çalışanlara iş kazası, meslekhastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşınınişveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödendiğini, sigortalı çalışanlara iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli işgöremezlik geliri bağlandığını, sigortalının aile bireylerine, sigortalı işkazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde ölüm geliribağlandığını,

sigortalı herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı bağlandığını, sigortalının, belli bir yaşa geldiğinde yine prim şartlarını da sağlıyorsa kendisine yaşlılık aylığı bağlandığını, sigortalı öldüğünde eş ve çocukları ile anne ve babasına ölüm aylığı bağlandığını, ve cenaze yardımı ve emzirme ödeneği ödendiğini söyledi.

SGK İl Müdürü Ömer Tök, ayrıca ; kayıt dışı istihdamın en önemli nedenlerinden birinin; çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleri olduğunu belirtti.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, “Cezai müeyyide uygulamak yerine,rehberlik hizmeti vermesinden dolayı  İl Müdürümüz Ömer Tök’ün şahsında, tüm SGK camiasını kutluyorum.”dedi.

 Diğer Haberler