Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

KAPANMA SÜRECİNDE MUAFİYET KAPSAMINDA OLAN İŞLETMELERİMİZİN İZİNLİ OLANLARIN BULUNDURMASI GEREKEN EVRAKLAR HAKKINDA - ( 28 Nisan 2021)

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayanyeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs(Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskiyönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yenitedbirlerin alınması gerekmiş, bu amaçla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek veülke genelini kapsayacak şekilde tam kapanma dönemine geçilmesikararlaştırılmıştır.

 

27 Nisan 2021 tarihli İçişleri BakanlığıGenelgesinde Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf yerler ve Kişiler Listesiyayınlanmıştır.  Muaf yerler ve kişiler 43madde olarak yayınlanmış, bu işyerleri ve çalışanları sokağa çıkma yasağıdönemimde istisna tutulmuştur.  İlgiligenelgeye ve muaf tutulan işyerleri listesine Odamızın www.ctso.org.tradresinden ulaşılabilmektedir.

 

Konu ile ilgili Çorum Ticaret veSanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın yaptığı açıklamada;“Muaf tutulan işyerleri ile çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasınınuygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeniile güzergâh arasında sınırlı olmak koşuluyla izinli sayılacaklardır. Buamaçla, muafiyet kapsamında olan işyerleri, izinli olabilmelerini, kendidüzenleyecekleri belgeler ile muafiyetlerini ispat edebileceklerdir. Muafiyet kapsamındaolan işletme sahiplerimiz vergi levhası, imza sirküsü, her hangi bir tarihtedüzenlenmiş Oda faaliyet belgelerini, çalışan personelleri için ise genelgekapsamında muaf oldukları iş kollarından olduğunu içeren görevlendirme yazısıve yazının ekinde çalışanlarının bordro örneği veya sgk bildirgesini  eklemeleri yeterli  olacaktır.

 

Tamkapanma kararının alınması ile birlikte, bazı meslek örgütleri ve STK lartarafından faaliyet belgesi veya üye olduğuna dair üye kayıt belgesi adıaltında çeşitli muafiyet yazıları verildiği görülmektedir. Genelgeye aykırı birşekilde veya ilgili makamlar tarafından yetkilendirilmeden düzenlenen bu belgelerizin belgeleri yerine geçmemektedir.  Bunedenle odamız tarafından herhangi bir izin belgesi düzenlenmemekte olup, muaftutulan işletmelerimizin yukarıda açıklaması yapılan belgeleri yanında bulundurmalarıönem arz etmektedir” dedi.  Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler