Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

7326 SAYILI KANUN TANITIMI - ( 17 Eylül 2021)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Birliğimize gönderilen 03/09/2021 tarihlive E-28953285-010.99-100601 sayılı yazıda; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasınaİlişkin Kanunun 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Kanunla baştavergi borçları olmak üzere kamuya ait borçların (Motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, idari para cezaları,öğrenim ve katkı kredisi ve ecrimisil gibi) yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarınındüzeltilmesi gibi mükelleflere ve vatandaşlara büyük kolaylık ve imkanlar sağlandığı belirtilmiştir.Kanunun son başvuru süresi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar ülke ekonomimiz açısından önemli olan budüzenlemenin tanıtılması ve hatırlatılması, daha çok mükellefe ve vatandaşa ulaştırılabilmesi amacıylaaşağıdaki linkte yer alan beş adet farklı içeriklerde hazırlanan "TV Spotlarının" oda ve borsalarımızın resmiinternet sayfalarında duyurulması konusunda katkı sağlanması talep edilmiştir


Diğer Haberler