Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Yönetmelik Değişikliği - ( 29 Eylül 2021)

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize intikaleden E-39618779-401.99-00066888559 sayılı yazıda;

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'tedeğişiklik yapıldığı bildirilerek, söz konusu değişik hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi talepedilmektedir.Bu kapsamda, Bakanlıktan alınan söz konusu yazı ekte sunulmuştur.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler