Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

“ICC SME360X” KOBİ’LER İÇİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PLATFORMU HK. - ( 12 Ekim 2021)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet göstermekte olan Milletlerarası TicaretOdası (ICC) Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana, ülkemizde ICC'nin temsilciliğini üstlenmektedir.ICC'nin küresel ağı, 100'den fazla ülkede 6 milyonun üzerindeki teşebbüs, ticaret odaları ve meslek birliklerinikapsamaktadır. 92 ülkede Milli Komitesi bulunan ICC'nin en etkili Milli Komitelerinden biri olan TürkiyeMilli Komitesi güçlü ve köklü bir Milli Komite olarak uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'ninönde gelen hukuk büroları, bankaları, firmaları, iş dünyası kuruluşları ve ticaret odaları dahil olmak üzere250'den fazla üyeyi temsil etmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi, Türk iş dünyasının uluslararasıçalışmalarına katkısağlamak hedefiyle, başta tahkim, bankacılık, gümrük, rekabet, dijitalleşme, fikri mülkiyetve dış ticaret olmak üzere ICC'nin faaliyet gösterdiği alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.ICC'nin bir girişimi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) İş Dünyası Forumu'yla eş zamanlıolarak SME360X Platformunun açılışı yapılmıştır. KOBİ'ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme veDeğerlendirme Platformu; KOBİ'lerin dijital ekonomiye dahil edilmesi ve büyümelerine, ticaret yapmalarınave dirençli olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. SME360X; KOBİ'lerin çevre üzerindeki etkileriniölçmeleri ve değerlendirmeleri için dijital bir değerlendirme aracıdır. Bir KOBİ, temel ortam verileriniSME360X'e girdikten sonra, platform otomatik olarak küresel bir kıyaslama sistemine dayalı olarak tahminibir sürdürülebilirlik puanı ve değerlendirme sağlamaktadır.KOBİ'lerin daha çevreci ve daha rekabetçi olmasını amaçlayan SME360X platformunun tanıtım broşürüekte sunulmuştur.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler