Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

KÜBRA 2021 İŞ FORUMU - ( 19 Ekim 2021)

Küba Ankara Büyükelçiliği'nin ilgide kayıtlı yazısı ile, Küba Dış Ticaret ve Dış Yatırım Bakanlığı tarafından,sürdürülebilir kalkınma için dış ticareti ve yatırımları teşvik etmek üzere "İkinci Küba 2021 İş Forumu(FECUBA 2021)"nun online olarak 29 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde düzenleneceği bildirilmektedir.Etkinliğin başta ev sahibi ülke Küba olmak üzere çeşitli ülkelerden firma, Ticaret Odaları, Ticaret ve YatırımTeşvik Ajansları temsilcilerini bir araya getirmesi öngörülmektedir.Kayıtların 4 Ekim-25 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabileceği söz konusu Forum'a ilişkin ayrıntılıbilgilere www.foroempresarial.mincex.gob.cu adresinden ulaşılabilmektedir.


Diğer Haberler