Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

HELAL BELGELENDİRME DESTEKLERİ - ( 18 Ekim 2021)

Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Birliğimize iletilen29.09.2021 tarih ve 67556678 sayılı "Helal Belgelendirme Destekleri" konulu yazı ekte dikkatinizesunulmuştur.Söz konusu yazıda da belirtildiği üzere; dünya genelinde helal belgelendirmesi alanında güvenilir birakreditasyon mekanizması kurulması, ihracatçıların pazara güvenilir ürünlerle girmesi ve "Türk Malı" ibareliürünlerin itibar kazanmasını teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu tarafındanakredite helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı'nın 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesineİlişkin Karar"ı kapsamına alınmıştır.Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşların listesine Ticaret Bakanlığı'nınpazara giriş desteklerine ilişkin internet adresinden (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracatdestekleri/tebligbazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskinkarar/destek-1- pazara-giris-belgeleri) erişim sağlanabilmektedir.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler