Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Gürcistan - Rusya Sınırındaki İnşaat Çalışmaları hk. - ( 21 Ekim 2021)

İlgi yazıda, Tiflis Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan 07.10.2021 tarihli ve 67993330 sayılı yazıyaatfen, Gürcistan Dışişleri Bakanlığından Tiflis Büyükelçiliğine iletilen 06.10.2021 tarihli notada özetle,Gürcistan - Rusya arasındaki Zemo-Larsi gümrük geçiş noktasının Rusya tarafında gerçekleştirilen inşaatçalışmaları nedeniyle Rusya'nın yeterli sayıda yük taşıtının geçiş işlemini gerçekleştiremediği bildirilerekTürk nakliye firmalarının alternatif gümrük geçiş noktalarını (Tsiteli Khidi - Siniq Korpu 'Kırmızı Köprü've/veya Lagodekhi - Mazimchay) kullanmalarının tavsiye edildiği belirtilmektedir.Söz konusu notada yer verilen hususların Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY'ın 8 Ekim 2021tarihinde İzmir'de Gürcü ve Azerbaycanlı muhataplarıyla yaptığı toplantıda gündeme getirildiği, söz konusugörüşmeler çerçevesinde Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Safar MEHDİYEV'in, Gürcistan'danRusya'ya geçişte yaşanan sorunların çözümüne yardımcı olmak adına Azerbaycan Cumhuriyeti olarak Türktaşımacıların ve ihracatçıların Gürcistan yerine Azerbaycan rotasını kullanmaları hususunda gerekli yardımıve desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiği bildirilmektedir.Ayrıca söz konusu hususun, Ticaret Bakanlığımız tarafından Rus yetkili makamlarıyla yapılan ve yapılacakolan toplantılarda da gündeme getirilmekte olduğu ifade edilmektedir. 


Diğer Haberler