Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi - ( 22 Ekim 2021)

İş dünyasının temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak internet üzerinden "TümYönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylıbilgi ekte sunulmaktadır.Bu eğitim ile iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgiler verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabiolduğu, iflas yolları (takipli ve doğrudan iflas), iflas kararı ve kararın borçlu ve alacaklılar bakımından ne gibisonuçlar doğuracağı, iflas masasının oluşması, masaya alacak yazdırılması, iflasta rehinli alacaklılarındurumu, iflas idaresi, alacaklara ilişkin sıra cetveli ve buna karşı koyma yolları, iflasın kaldırılması vekapanması ile iflas takibi başlamadan ya da iflas davası açılmadan önce iflastan korunma yolları ile iflas vekonkordato ilişkisi üzerinde durulacaktır.


Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler