Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü İhaleli Satışlar Hakkında - ( 14 Aralık 2021)


Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıda; Ocak-Nisan / 2022 ayları içerisinde kesimi yapılacak olan  büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan eldeedilecek olan sakatat, deri ve bağırsakların satışı, ihale usulu ile GenelMüdürlüğümüzce yapılmış, söz konusu ürünlere verilen teklifler düşük olduğugerekçesi ile yeniden teklif toplanmasına karar verilmiştir.

Buitibarla; 2022 yılı Ocak-Nisan aylarını kapsayan 4 aylık dönemde üretilecekolan ;

Sırttandüşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derisi dahil), Küçükbaş hayvan derileri,Küçükbaş hayvan bağırsakları, Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri, Küçükbaşhayvan sakatatlarının satış ihalesi 15.12.2021 Çarşmaba günü saat 14:00 'dateklif toplanmak süretiyle Yozgat Kombina Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

Söz konusu ihalelere katılmak isteyen firmaların Yozgat Kombina Müdürlüğü ilerletişime geçmeleri gerekmektedir.
Diğer Haberler