Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

FAZLA MESAİ PROGRAMI - PİLOT UYGULAMAYA GEÇİŞ - ( 21 Aralık 2021)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesini teminen hazırlanan elektronik sistemin pilot uygulamasında, bir takım yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldığı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, bahsi geçen düzenlemelerin ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için halihazırda söz konusu pilot uygulamanın devam ettiği Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde, 13.12.2021 tarihi itibariyle devreye alınmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.


Diğer Haberler