Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Türk Yatırım Bankası Sh.A Hakkında - ( 22 Aralık 2021)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 21.12.2021 tarih ve 11395 sayılı yazıda, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan yükümlülük ve sınırlamaların Kosova mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşların Kosova'da banka unvanı ile şirket açtıkları; Kosova Merkez Bankasından aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye'de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. sunduklarının ifade edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak en son, T.C. Priştine Büyükelçiliği üzerinden bir vatandaşımızın "Turk Yatirim Bankasi SH.A." hakkında bilgi talep ettiği, konu araştırıldığında, anılan şirketin sadece şirket kaydının olduğu ve Kosova Merkez Bankası'nın aşağıdaki link adresinde belirttiği banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı bilgisine ulaşıldığı belirtilmektedir.

Link : https://bqk-kos.org/financial-supervision-2/licensing-of-financial-institutions/list-of-licensed-financial-institutions-2/?lang=en

Türk Yatırım Bankası SH.A.'nin Kosova Şirket Kayıt Ajansının internet sitesinden edinilen bahse konu kayıt örneği ekte sunulmaktadır.

Bu çerçevede, Kosova'da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca Kosova Merkez Bankası'nın bahse konu listesinden teyit edilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler