Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Dokümanları Hakkında - ( 26 Ocak 2022)

Sınır Ötesi ElektronikTicaret İstatistiklerinin derlenmesine ilişkin çalışmalar kapsamında, sınırötesi elektronik ticaret gerçekleştirdiğini beyan eden firmaların bir bölümüile iletişime geçilerek yaptıkları beyanlara dair alınan bilgiler söz konusu beyanlarınkalitesinin arttırılmasına ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir. Bu itibarla,Bakanlığımızca Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin kalitesininarttırılması amacıyla söz konusu işlemlerin daha sağlıklı olarak beyanedilebilmesini teminen bir Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi ve SınırÖtesi Elektronik Ticaret Tanıtım Videosu hazırlanmıştır. Ekte yer alan SınırÖtesi Elektronik Ticaret Rehberi ve aşağıdaki internet adresinden erişimsağlanabilen Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Tanıtım Videosu aşağıda yer almaktaolup, detay bilgi için https://tagm.ticaret.gov.tr/yayinlar/sinir-otesi-elektronik-ticaret-e-ticaret sayfasını ziyaret edebilirsiniz.Diğer Haberler