Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ HK. - ( 27 Ocak 2022)

Çorum Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tarafımıza gönderilen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

a) Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 30.12.2021 tarih E- 41234558-010.03-2567323 sayılı yazısı.

b) Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 20.01.2021 tarih E- 41234558-010.03-2739883 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ile  Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği (KSTK) 04 Aralık 2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, kademeli geçiş ile sanayi tesislerinin raporlama sistemine dahil olacağı yönetmelik kapsamında ilk olarak 2022 yılına ait veriler 2023 yılı ilk çeyreğinde enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi tesisleri tarafından raporlanmaya başlanılacağı, ilimizde bulunan tesislerin de bu doğrultuda yönlendirilmesi istenilmektedir.

İlgi (b) yazı ile de Ulusal KSTK sisteminin kurulması amacıyla 2017-2019 yılları arasında yürütülen "Türkiye'de Avrupa - KSTK (E-PRTR) Konusunda Kapasite Artırımı İçin Teknik Yardım Projesi" kapsamında oluşturulan tesis envanteri sonuçlarına göre, ülkemizde KSTK sistemine dahil edilecek tesis sayısının 10.000'den fazla olacağı, KSTK Sisteminin sürdürülebilir ve verimli yönetimi için sektörlerin kademeli olarak dahil olmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir. Ayrıca, KSTK Yönetmeliği'nin "Yürürlük" başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrası (a) bendine göre, Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan faaliyetlerden; enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi sektörü için KSTK Yönetmeliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği, diğer sektörler için henüz yürürlüğe girmediği belirtilmektedir.

Bu nedenle, KSTK Yönetmeliği'nin 8 inci maddesinin birinci fıkrası (a) bendine göre, "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesislerin, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay içerisinde Bakanlığımız KSTK Sistemine kayıt olması beklenmektedir. Bu kapsamda yalnızca enerji sektörü ile metal üretimi ve işlenmesi sektörü için 2022 yılı Haziran ayına kadar kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.


Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler