Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

AGİT Kapsamında Mal/Malzeme/Hizmet Alımları - ( 04 Şubat 2022)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen Viyana'nın yanı sıra, AGİT otonom kurumlarının yerleşik olduğu Varşova, Lahey ve Prag'a ilave olarak, Balkanlardan Orta Asya ülkelerine yayılan çok sayıdaki alan misyonunca bazı malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının doğrudan teklif alınarak veya ihale usulü tedarik edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla; taşıt, tanıtım malzemesi, sözleşmeli hizmet alımı ve elektronik malzeme gibi çok çeşitli tedarik ilanlarının AGİT web sitesi https://procurement.osce.org/registration-vendorüzerinden kamuya açık şekilde duyurulduğu, AGİT'in tedarik ihtiyaçlarından haberdar olmak isteyen firmalar için AGİT "tedarikçilerveri tabanı"na kayıt imkanının bulunduğu ve kayıt koşullarına https://procurement.osce.org/registration-vendor bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Ek olarak, AGİT'in özellikle Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun ihtiyacına yönelik açılan ihaleler arasında "insansız hava araçları" İHA ve İHA bağlantılı farklı savunma sanayii ürünleri hizmetleri de bulunduğu ifade edilmektedir.


Diğer Haberler